Издател на ваучера е „Амейзинг Солушънс“ ООД, ЕИК: 202681168, гр. София 1231, жк. Надежда-4, бл.459, вх.Е, ет.1, ап.116

Закупуване на ваучер за пазаруване от онлайн магазин „Детайлинг България“.

Можете да закупите ваучер за пазаруване от онлайн магазин „Детайлинг България“ само и единствено от сайта www.detailingbg.com / www.detailing.bg

При закупуване клиентът избира сумата, като тя трябва да е на стойност равна или по-голяма от 50лв. и задължително да бъде кръгло число(напр. 60, 70, 80лв.). Ние ще издадем ваучер на стойност равна на посочената.

Заплащане с ваучер при пазаруване от онлайн магазин „Детайлинг България“.

При желание за използване на ваучера и възникнали въпроси можете да се свържете с нас на 0894888840 / 0882888820.

Индивидуалният код на ваучера се въвежда в полето „Въведи купон“ в процес на финализиране на конкретна поръчка. Цената на стоките, които желаете да бъдат заплатени с ваучера, ще бъде извадена от наличността по ваучера. Ако наличността не е достатъчна, може да покриете разликата чрез други начини на плащане(чрез „Наложен платеж“, чрез „Банков превод“ или чрез „Плащане с карта“). Ако сумата на поръчката е по-малка от стойността на ваучера, то тя се запазва до крайният му срок.

Общи условия и предпоставки за използване

* Ваучерът важи само за покупки в онлайн магазина през уеб линковете www.detailingbg.com / www.detailing.bg

* Минималната стойност на един ваучер за пазаруване от онлайн магазин „Детайлинг България“ е 50лв. Ваучера не може да бъде разменен за паричната му стойност.

* Използването на наличността по ваучера се осъществява в местната валута на магазина, издал ваучера.

* Ваучерът не е личен и може да се прехвърля, предава, подарява на трети лица.

* Наличността по ваучера не се олихвява.

* Ваучерът важи за дванадесет (12) месеца от датата на закупуването му. С изтичането на този период ваучерът и наличността му се анулират автоматично.

* „Амейзинг Солушънс“ ООД не поема никаква отговорност при изгубване, унищожаване, повреждане или кражба на ваучера и НЕ го подменя, съответно неговата наличност НЕ се възстановява.

* Наличността по ваучера може да бъде използвана за цялостно или частично заплащане на стойността на покупките Ви.

* При закупуване на стоки с ваучер за пазаруване от онлайн магазин „Детайлинг България“ и последващо тяхно връщане (когато са налице основания за това), заплатените суми чрез ваучера ще бъдат възстановени по него или по нов такъв ваучер.

Дружество „Амейзинг Солушънс“ ООД си запазва правото да пристъпи, когато и да било, към промяна на горните условия и предпоставки за използване.

Използването, включително и самото закупуване, на ваучера означава приемането на настоящите „Общи условия“ от страна на ползващото лице. След издаване на ваучера се счита, че всеки негов държател (приносител) е приел безусловно настоящите „Общи условия“.

Общите условия са последно актуализирани на: 18.08.2023